LO Zawichost

Idź do spisu treści

Menu główne

Absolwenci

rocznik 2017

wychowawca  mgr Aneta Wąsik

1. Bartoszek Magdalena
2. Borcuch Paulina
3. Chojnacki Erwin
4. Kozdęba Mateusz
5. Kozieł Magdalena
6. Pietrzykowska Marta
7. Piziorski Konrad
8. Rzeszótko Grzegorz
9. Sędzielewska Agnieszka
1
0. Stania Tomasz
1
1. Stępień Aleksandra
1
2. Sliwiński Patryk
1
3. Wilkos Weronika

rocznik 2016

wychowawca mgr Joanna Chmielewska

1. Dudkowska Katarzyna
2. Dutkiewicz Jakub
3. Grabek Renata
4. Grabowska Kinga
5. Jurak Kinga
6. Leptuch Dawid
7. Marciniak Karolina
8. Mazur Angelina
9. Mazur Bartłomiej
10. Modliborek Natalia
11. Nowakowski Krystian
12. Paszkowski Piotr
13. Ramus Magdalena
14. Stępień Klaudia
15. Śmielak Anna
16. Winiarczyk Anna
17. Zawada Karolina


rocznik 2015

wychowawca mgr Aneta Gajewska
Barszcz Michał - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek Prawo resocjalizacyjne
Cichoń Przemysław -
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Cienkiera Anna - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek psychopedagogika opiekuńczo teraoeutyczna
Dębski Jakub - zginął śmiercią tragiczną
Drypa Patrycja - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, kierunek Budownictwo
Dziuba Paulina - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek Administracja
Gałęzowska Dominika - Akademia Pedagigiki Specjalnej w Warszawie, kierunek Socjologia
Godzisz Monika -
Goliński Karol - Uniwersytet PapieskiJana Pawła II w Krakowie, kierunek Praca socjalna
Janik Dawid -
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek Bezpieczeństwo Narodowe
Juda Dariusz -
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek Logistyka
Karwata Kamil -
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek Filologia angielska
Kępa Klaudia -
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek Administracja
Łukasik Konrad -
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek Logistyka
Maślanka Kamila - Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Administracja
Siejka Wioleta - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, kierunek Budownictwo
Śliwińska Katarzyna -
Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Pedagogika specjalna
Witkowska Joanna - Uniwersytet Warszawski
Wojtan Rafał -
Żyłka Kinga - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, kierunek Fizjoterapia


rocznik 2014

Wychowawca : Aneta Wąsik

Anna Dominik
Paulina Dziekańska
Izabela Gagat
Marcin Głowacki
Edyta Karwata
Katarzyna Kuś
Adam Majkrzak
Agnieszka Oczko
Agata Pietrusińska
Grzegorz Pławiak
Andrzej Szymański

rocznik 2013

wychowawca Joanna Chmielewska
Bielecka Olga -  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bolko Adrain -    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Dziekańska Aneta - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Dziekańska Sylwia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, kierunek: Kosmetologia
Goździowska Katarzyna - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek: Logistyka
Maślanka Daniel -  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublininie, kierunek : Bezpieczeństwo wewnętrzne
 Nierubiec Anna -  Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, kierunek: BHP
Porzyc Piotr -         Uniwersytet Medyczny w Lublinie, kierunek - Fizjoterapia
Sałata Karol -          Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Lublinie, kierunek: Ekonomia   
Siejka Marcin
Szymanek Paulina                            
Tomaszewski Michał - Uniwersytet Medyczny w Lublinie, kierunek - Fizjoterapia
Witkowska Magdalena
 Żak Piotr - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunek
Rachunkowość i kontroling

rocznik 2012

wychowawca Renata Rybus
Dziak Paulina – Politechnika  w Lublinie, kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Fleming Michał - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
, kierunek: Turystyka historyczna
Ewa Jakubowska - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
, kierunek: Europeistyka
Kasza Karolina - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
, kierunek : Prace socjalne
Kryształowski Mateusz - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.
                                 kierunek: Fizjoterapia
Ożóg Ewa -  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.    
                             Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
, kierunek: Zarządzanie
Tobjasz Agnieszka - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodow
a im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.  
                                  Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych
, kierunek: Zarządzanie
Wisz Daniel - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie, kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
Niekłań Krzysztof – Wszechnica Polska Warsza
wa, kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

rocznik 2011

wychowawca mgr Aneta Wąsik
Banajska Agata - PWSZ w Tarnobrzegu im. prof. S. Tarnowskiego, kierunek : Pedagogika
Barszcz Patrycja
Bednarski Tomasz - Politechnika Lubelska , kierunek: Transport
Binek Marcin - Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, kierunek: Inżynieria Metali i Informatyki Przemysłowej
Czerwińska Agnieszka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Geografia
Dudkowska Paulina - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Finanse i rachunkowość, Zarządzanie
Kowal Monika - PWSZ w Tarnobrzegu im. prof. S. Tarnowskiego, kierunek: Pedagogika
Lalik Magdalena - Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, kierunek: Fizjoterapia
Maślanka Paulina - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Sandomierzu, kierunek: Filologia Angielska
Pietrzykowska Iwona - WSHP Sandomierzu,  kierunek: Pedagogika specjalna
Prajs Roksana  - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,
kierunek: Zootechnika
Ramus Piotr                         
Rzepecka Sylwia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu, kierunek: Filologia Angielska
Samołyk Paulina
KUL Lublin, kierunek: Krajoznawstwo i turystyka kulturowa                                    
                             - UMCS Lublin, kierunek: Etnologia
Skorupa Mateusz - Uniwersytet Rzeszowski, kierunek: Turystyka i Rekreacja
Stąpór Agata -  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, kierunek: Zdrowie Publiczne
Stola Krzysztof - Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Strawiński Mateusz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, kierunek: Turystyka i Rekreacja
Strugalska Ewa - Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa, kierunek: Finanse i rachunkowość
Terebińska Agnieszka - PWSZ w Tarnobrzegu im. prof. S. Tarnowskiego, kierunek: Pedagogika
Wojtan Marta - Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek: Kulturoznawstwo

rocznik 2010

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego