LO Zawichost

Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele

Nauczyciele LO


• język polski:
mgr Joanna Chmielewska
• język niemiecki:
mgr Aneta Wąsik
• język angielski:
mgr Ewelina Prarat
• historia:
mgr Elżbieta Jabłońska
• wiedza o społeczeństwie:
mgr Elżbieta Jabłońska
• wiedza o kulturze:
mgr Elżbieta Jabłońska
• matematyka:

mgr Aneta Gajewska
• podstawy przedsiębiorczości:
mgr Agnieszka Gubernat
- Gajek
• fizyka:
mgr Renata Rybus
• chemia:
mgr Danuta Kinal
• biologia:
mgr Danuta Kinal
• informatyka
mgr
Renata Rybus
• geografia:
mgr Anna Żak
edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr
Monika Bartos
• wychowanie fizyczne:

mgr Ewa Stepień

mgr Jacek Stępień,
• wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Alicja Hołody
• religia:

Ks. Mariusz Telega
• pedagog szkolny:
mgr Alicja Hołody
• nauczyciel bibliotekarz:
mgr Agnieszka Dąbrowska


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego