LO Zawichost

Idź do spisu treści

Menu główne

O szkole

MOTTO SZKOŁY:

Nazwa szkoły - Liceum Ogólnokształcące w Zawichoście.
Rok założenia - 1992
Imię i nazwisko dyrektora - Anna Żak.


Adres:
Ulica - Szkolna 15.
Miejscowość - Zawichost.
Kod pocztowy - 27-630.
Gmina - Zawichost.
Powiat - Sandomierz.
Województwo - Świętokrzyskie.
Telefon/fax - (15)83-64-708
e-mail -    zso.zawichost@interia.pl


NASZA SZKOŁA JEST: BEZPIECZNA, MIŁA, PRZYJAZNA DLA UCZNIA

ZAPEWNIAMY:
-realizację treści programowych umożliwiających dalsze kształcenie na studiach wyższych;
-wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną o wysokich umiejętnościach dydaktycznych;
-wzbogacony program nauki dwóch języków obcych z wykorzystaniem materiałów multimedialnych oraz zaplecza technicznego;
-bardzo dobrze wyposażone pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz pracownię multimedialną do dyspozycji dla uczniów;
-nowoczesną bazę dydaktyczną;
-bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej;
-pełnowymiarową salę gimnastyczną;
-zróżnicowany program zajęć sportowo rekreacyjnych (rajdy, wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do kina i teatru);
-możliwość korzystania z tanich obiadów w stołówce szkolnej;
-pomoc socjalną;
-ciepłą, serdeczną opiekę wychowawczą.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego